BÁBEL
A Bábel egy alulról szerveződő, tudásmegosztásra épülő közösség melynek aktív szervezője és tagja vagyok.

A Bábel arra tett kísérlet, hogy képes-e egy kis létszámú felnőtt közösség együttműködve és együtt gondolkodva egy olyan közeget létrehozni, aminek alapja a feltétel nélküli tudáscsere, a munkamegosztás és a közösségért való felelősségvállalás.

Az első tábort a szervezők által közösen tapasztalt tudásmegosztás hiánya hívta életre 2018 nyarán. A tábort Solymár Fanni és Petrányi Luca alapította. A mai globalizált és végletesen mediatizált világban sürgetően fontosnak tartjuk ennek a szolidáris attitűdnek az újrafelfedezését, gyakorlását. A tudás intézményének újradefiniálása és a közösségi létforma alapköveinek keresése komoly feladat. A Bábel táborokban különböző tematikák mentén sikerült létrehoznunk egy egyéni önös érdekektől és hierarchiától mentes közösséget, amelynek elsődleges céljaiként az alulról szerveződést, a közösségiséget és a tudásközvetítés alternatív formáinak keresését fogalmaztuk meg. A Bábel tagjai jelentős részben a vizuális művészetek, színház, vagy a kulturális szféra egyéb területein tevékenykedő 20-35 éves fiatalok, akik közül többen is aktív szerepet vállalnak más civil kezdeményezésekben, -szervezetek munkájában. A táborok során a résztvevők maguk szerveznek tartalmas, az aktuális tematikába illeszkedő programokat (workshopok, előadások, beszélgetések, stb.), illetve egy-egy adott témában releváns tudással rendelkező előadókat, workshop-vezetőket hívnak meg. A programok szervezésénél minden esetben meghatározó a kollaboráció, az együttműködésen, megosztáson alapuló működési forma.

https://babelcommunitycollective.tumblr.com/

fotók: Szabó R. János